Information

Vi är en opolitisk och opartisk förening som jobbar för de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Ibland är medlemmarna inte överens, då försöker vi publicera röster från båda sidor.