Styrelsemöte 18 oktober 2016

Styrelsemöte 18 okt 2016

 

Vi träffas hos Björn von Sydow Medverkande Karin Janson, Cajsa Fransson, Björn von Sydow, Linn Ekberg, Mats Aili, Ann Jorneus Tenfält

 

  1. Protokollen. Vi har haft problem med att få ut protokollen och nu skapar vi en ny rutin. Efter att Ann har skrivit protokollet skickar hon det till Karin, som efter genomläsning lägger ut det på föreningens hemsida.

 

  1. Kommentarsfältet på hemsidan. Det beslutas tas bort på grund av låg aktivitet och att ingen som har möjlighet att fortlöpande moderera kommentarerna. Beslutar att lägga en länk från hemsidan till föreningens Facebooksida för att kommunikationen kan ske där istället. Hemsidans funktion är att informera om föreningen.

 

  1. Verksamhetsgrupper. Beslutar att styrelsen ska arbeta i tre arbetsgrupper för att göra arbetet mer lätthanterligt. Grupper ansvarar för arbetet med

1) bryggbygget, Björn, Eva-Karin och Mats,

2)insamlingen, Linn, Cajsa och Ann,

3) Informationstavlorna, Karin, Sören, Björn, Olov, Ann.

 

  1. Bryggprojektet. Totalkostnad för bygget är beräknat till 490 000 kr. Vi har sökt 330 00. kr från Länsstyrelsen, landsbygdsprogrammet. Halmstads kommun har beviljat 110 000 kr och föreningens del ska vara 10 procent av kostnaden, enligt bestämmelserna för Landsbygdsprogrammet. De planerade informationstavlorna bekostas av föreningen själv och ingår inte i ansökan, på grund av bidragsfinansiella skäl.

 

  1. Höstaktivitet! Julbad och grötlunk. Vandrarhemmet föreslår ett samarrangemang lördagen den 17 december mellan kl. 14 och 17. Styrelsen tackar för erbjudandet beslutar att föreningen är medarrangör. Karin håller kontakt med Catharina på Vandrarhemmet.

 

  1. Bryggsponsor. Diskussion om hur gåvobrev ska utformas samt hur sponsorstavlan ska administreras. Inget beslut idag, funderingarna fortsätter.

 

  1. Vi har delat ut och postat alla de 1000 flyers där vi ber om ekonomiskt stöd av medlemmar och närboende för att rädda bryggan. Nu väntar vi med spänning på gensvar.

 

  1. Karin avslutar mötet och tackar Björn för det goda surdegsbrödet och den hembakade kakan.

 

Vid pennan                                               Justerat

Ann Jorneus Tenfält                                 Karin Janson

Sekreterare                                              Ordförande