Styrelsemöte 5 oktober 2015

Steninge Natur och Miljöförening
Styrelsemöte 2015-10-05
Närvarande: Fredrik, Mats, Eva-Karin, Karin, Björn, Sören, Catarina
§ 1 Mötets öppnande
Karin förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av mötes sekreterare
Fredrik utses till mötets sekreterare
§ 3 Godkännande av dagordning
Mötet beslutar godkänna dagordningen
§ 4 Höstens aktiviteter
 Berättarkafé 11/10, Karin ansvarar
 Science safari, Mats tar fram förslag på datum.
 Tulpanföreläsning, Olov ansvarar (15/11?)
 Adventsöl, 9/12, Bryggare F.Nicholson från Folkareds bryggeri håller en ölprovning, ett samarrangemang med vandrarhemmet.
§ 5 Förbättring av piren/bryggan och strandområdet,
Henrik Oretorp bjuds in till nästa styrelsemöte 16/11 för att diskutera möjligheter. Fredrik ansvarar för inbjudan.
Individuella uppgifter inför detta mötet:
 Bryggan-Sören
 Vattenkvalitén-Mats
 Vresros-Björn
 Tången-Karin
§ 6 Hemsidan
Är nu uppstartad men behöver fyllas på med mer info och uppdateras.
§ 7 Riksidrottsförbundet
Catarina har nu fått kompletterande information och kan gå vidare med ansökan till korpen. (se föregående protokoll ang bakgund)
§ 8 Övriga frågor
 Midsommarstången, Anders Kinch ansvarar för att den lyfts upp ur hålet, Björn bistår.
 Julgranen, Björn ansvarar.
 Mötet beslutar att midsommarstången skall vara nerplockad innan Augusti månads utgång framöver.
 Badtrappan, Bertil har kontaktat entreprenör som kommer att tillverka ny infästning till badtrappan. Björna har pratat med L.Hansenäs som kan tänka sig hjälpa till med infästning i berget
§ 9 Mötets avslutande
Karin förklarar mötet avslutat.
Nästa möte 16/11 kl 19:00, Catarina (Vandrarhemmet