Styrelsemöte 18 maj 2015

Styrelsemöte 18 maj 2015 hos Mats (Anders not)
Sommarens aktiviteter i miljöföreningens regi, allt under kontroll.
Cajsa sammanfattar planeringen och programmet på Steningedagen.
Årsmöte 19:00 tisdag 11 aug, Sockenstugan. Förslag på föreläsare diskuterades, Sören återkommer med bokningar.
Mats och Anders ansvarar för mötets behöriga sammankallande samt vidtalar mötes ordförande.
Miljöpris, förslag diskuterades, f.n inga lämpliga kandidater.
Teman inför kommande år diskuterades, te.x öppna trädgårdar.
Berättarcafe på vandrarhemmet under hösten, datum fastslagna. Tulpan tema, Olov undersöker med Ulf Hansson. Stjärn-tema, Mats undersöker tid och möjlighet.
Trottoarpratare inköpt och färdig att använda. Vi lånar ut denna till Steningedagen. Olov ansvarar för affisch till midsommar
Fredrik och Björn ansvarar för midsommarstång
Mats undersöker med Anders och samordnar röjning på midsommarplatsen.
I poäng promenaden skall vi försöka väva in undersökning på vad som är viktigt för Steningeborna. Utifrån detta kan vi tillsammans med övriga föreningar jobba vidare med frågor som berör respektive föreningen.
Skickat från min iPad/ Fredrik