Styrelsemöte 13 april 2015

Steninge Natur- och Miljöförening
Protokoll från 13/4 Styrelsemöte hos Eva-Karin på Tittut
Arbetsmöte, Utskick av vårbrevet
Närvarande: Karin, Eva-Karin, Sören, Mats, Björn, Kajsa och Anders
Föregående protokoll
Sommarens program är spikat och klart, skickas ut med vårbrevet.
Vattnet och avlopp. Karin ska kontakta Laholmsbukten VA. Anders och Bertil har funderingar på att dra om några ledningar när de ändå gräver för cykelleden. Ett utlopp i norra viken så vi slipper blöthålan. nedanför Göstas.
Karin har talat med kommunkillarna, förhoppningsvis, kanske och eventuellt fyller de på med grus i blöthålan. Vi får se och vita åtgärder därefter.
Om Catarina och Per (Vandrarhemmet) startar en idrottsförening i Steninge, är de välkomna som sektion i vår förening.
Nästa gång vi träffas är det strandstädning, 1 maj 10.00
Miljöpriset, vem/vilka?? Varför??
Kom ihåg tipspromenadsfrågor! Priser/medaljer, ber vi Magnus i glashyttan fixa.
Karin avslutade mötet med att tacka Eva-Karin för kvällens förtäring med bl.a. en god och hembakad Morotstårta.
Nästa möte 18 maj klockan 19. 00 hos Mats Aili.
Vid protokollet
Karin Janson