Styrelsemöte 9 februari 2015

Protokoll för Steninge natur-och miljöförenings styrelsemöte den 9:e februari 2015.
Plats: Hos Karin
Medverkande: Eva-Karin, Björn, Sören, Karin, Mats, Olov och Cajsa.
Innan mötet fick vi en liten föreläsning av Bo Ljungberg om vatten, strömmar, dagvatten, reningsverk, bräddning och hur det kommer sig att badvattnet i Steninge är så dåligt. Mycket intressant. Vi fick frågan om vi kan tänka oss att engagera oss i att få bättre vattenkvalitet i Steninge. Vi var positiva till detta och funderar på hur och om vi skall engagera oss i frågan. Tack Bo!
Karin öppnar mötet.
Cajsa agerar sekreterare i Anns frånvaro.
Dagordningen godkändes.
Karin läste föregående protokoll. Det handlade mycket om Samhällsföreningen. I samband med detta berättade Karin att vi blivit inbjudna till ett möte. Björn går på det mötet eftersom att Anders som vi valt som representant i det sammanhanget är bortrest.
Olov och Cajsa informerar om att det nu finns grunden till en ny hemsida. Webbhotell, domännamn och tema är införskaffat och sidan hittas på www.steninge.info Gå gärna in och kolla då och då hur den växer fram.
Vi har också en Facebookgrupp som man hittar här: https://www.facebook.com/groups/onlinestickcafe/781015448615068/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply#!/groups/301442453389090/
(Dock har jag inte lyckats att komma in utan att vara inloggad. Har du koll på hur man gör det Karin?)
Kattegattleden:
Trafikverket i Göteborg kom ner och hade ett möte för markägarna som berörs av cykelleden. Våra representanter Karin och Björn? tyckte att mötet var positivt och att man lyssnade på åsikter. Man har gjort en gedigen inventering av arter och kommer att försöka rädda ”Steninge björnbär” som står i vägen. Sträckan Steninge-Stensjö sägs skola vara färdig 2016.
Förslag på aktiviter detta år:
Strandstädning 1 maj.
Steningedagen 6 juni. Karin ställer upp med tårttävling!
Midsommar
Fjärilsvandring, Björn kollar upp.
Geologer till Stensjö-Vi sparar det till nästa år.
Undars mosse, sagor och sägner. Kanske.
Torpvandring- Sören kollar upp. Vem har inspelningen av Arvid Hansenäs, kan Anders kolla det?
Cajsa föreslog att vi skall göra pod av torpvandringen. Kanske i samarbete med vandrarhemmet som redan gör en pod av Hambe-vandringen.
Berättarcafé till hösten på vandrarhemmet. Karin kollar.
Vi fick inbjudan om att vara med i broschyren ”Biologisk mångfald”. Vi hinner inte få fram material i tid så vi skjuter det på framtiden.
Pengar:
Björn redovisar att vi har ca 100 enskilda medlemmar och 100 familjer. Vi är stadda i kassan. Har vi några förslag på vad vi vill göra med pengarna.
Cajsa förslog att vi skall skaffa en hjärtstartare.
Ny skrift:
Sören berättar om en skrift han funnit som är en inventering av Hallands natur från 1947. Vi ber Anders scanna den.
Hastighet:
Efter att ha sökt efter ansvarig och skickat skrivelse har Karin nu lyckats bli hörd och lovad sänkt hastighet på Kustvägen. Bra jobbat!
Parkeringen vid Göstas:
På sommaren är den knökfull och det står bilar längs hela vägen. Kan vi skaffa fler parkeringsplatser? Karin tänker på tomten norr om vandrarhemmet som står tom. Vi funderar över detta men bestämmer att vi skall kolla om vi kan röja på stranden-parkeringen så att fler bilar får plats där.
Förslag från Karin:
För att öka medlemsantalet och få in lite nya medlemmar så skulle nyinflyttade få vara medlemmar gratis första året.
Att vi skall göra en stiginventering. Det finns många stigar som verkar vara privata men som inte är det.
Nästa möte hålls hos Anders den 10:e mars.
Mötet avslutas och Karin tackas för den utsökta kvällsmaten (speciellt brietårtan)