Styrelsemöte 19 september 2016

Styrelsemöte Steninge Miljöförening måndag 19 september 2016
Medverkande: Björn, Olov, Eva-Karin, Karin, Ann, Linn och Mats.
1. Bryggan.
Länsstyrelsens handläggning av bidrag från Landsbygdsprogrammet/EU drar ut på
tiden och den 23 nov blir nästa beslutsdatum. Vi hoppas att vår ansökan behandlas
då. Björn har pratat med Jonab och deras offert ligger kvar, trots förseningen.
2. Insamlingen.
Karin skriver ett förslag till insamlingsbrev, dessutom en liknande text till hemsidan.
Diskuterar formen för ett gåvokort och distributionen. Linn har tagit en vacker bild på
den söndertrasade bryggan som kan användas i insamlingsbrevet. Eva-Karin har en
kontakt som kan skapa en konstnärlig bild sv Steninge Strand och bryggan till
gåvobrevet.
Det nyinrättade swishkontot gör det enkelt att sätta in pengar till bryggan.
Beslutar att Styrelsen distribuerar ett Öppet brev till alla Steningebor med omnejd,
som uppmanar dem att skänka pengar till bryggrenoveringen.
Beslutar att anordna två Bryggfester som en kick off för insamlingen, Föreslås till
slutet av oktober/början av november, dels på Vandrarhemmet dels i Skipås
klubbstuga. Alternativa tidpunkter kan vara den 28 okt, 4 nov, 11 nov.
Beslutar att Cajsa får ansvara för att utveckla insamlingsformer via sociala medier.
3. Höstens/vinterns aktiviteter. Föredrag om tulpaner av Ulf Hansson. Föreslås ske
11 feb på em. Adventsglögg och något lätt att äta samt föredrag om julens kultur och
traditioner. Ann kontaktar museipedagog Johan Dahnberg.
4. Kommunens Anslagstavla i Steninge. Den är uppsatt på fasaden till den
nyrenoverade toaletten, men är låst och tom. Linn kollar med Teknik o Fritid om
tillgängligheten.
5. Hundförbudsskylten. Hundförbudet sommartid vid midsommarängen ifrågasätts.
Karin kollar vem som satt upp skylten och om det är nödvändigt att den skall finnas
kvar.
6. Avslutning. Karin tackar Olov för god förplägnad, och styrelsen beslutar att nästa
möte hålls hos Björn om cirka en månad. Förslag om datum skickas via mejlen.
Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält