Styrelsemöte 11 april 2016

Styrelelsemöte Steninge Natur och Miljöförening 11 april 2016
Deltagare: Sören, Eva-Karin, Olof, Fredrik, Ann, Björn, Karin.

1. Rapport från bryggprojektet.
Tillstånd behövs inte för konstruktionen eftersom det är reparationsarbete och inte heller något kulturhistoriskt värde, meddelar Länsstyrelsen.
Två personer från Jonab, Mattias Widarsson och Peter Söderberg, har kommit och inspekterat den nuvarande bryggan. En enkel men hållbar renovering från badbryggan och ut till Stora Skär skulle kunna kosta cirka 300 000 kronor. Det skulle innebära i ett liknande utförande som den nuvarande bryggan, men gjuten i formar med armering.
Styrelsen har tillfrågat Bröderna Davidssons Åkeri, men företaget har avböjt att lämna ett kostnadsförslag.
Skanska har meddelat att man är beredd att inspektera bryggan om vi önskar det. Även en lokal entreprenör väntas inkomma med ett kostnadsförslag.
2. Brutet räkenskapsår. Styrelsen beslutar föreslå Årsmötet att ändra räkenskapsåret från kalenderår till brutet, för att uppnå en större logik.
3. Vattenkvaliteten i Steninge och breddningen av dagvattnet. Beslutar att inbjuda Bosse Ljungberg, för en rapport om vad han kommit fram till.
4. Strandstädningen i år avslutas med fika på Vandrarhemmet. Karin meddelar Malin på Skepparstugan om beslutet för att förhindra eventuella missförstånd.

Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält