Styrelsemöte 7 mars 2016

Styrelsemöte Steninge Natur & Miljöförening 7 mars 2016
Deltagare: Mats, Catarina, Eva-Karin, Karin, Sören, Björn och Ann.
Hemma hos Björn.

1. Diskussion om bryggskissen och konstruktion. Förslaget är att Bryggan bör ligga på natursten, täckt av en geotexmatta, med cementrör och armerad betong.
Vi behöver stämma av med kompetenta personer om den tekniska lösningen.
Eva-Karin kollar med Skanska, Sören kollar med LTH, Björn kollar med Jonab och tar kontakter med kommunala representanter, Ann kollar med Roland Larsson på Halmstads Kommun samt Boris Biele, som är den som sköter den nuvarande bryggan.
Karin fortsätter att ligga på Länstyrelsen för att få ett klartecken för reparationen.

2. Fler förslag till sommarens aktiviteter; 7, 14, 21, 28 juli.
Fiske och fiskar längs Särdalskusten, Christian Otto. Årsmötet 9 aug.
Magnus på Steninge Glashytta, 7 juli Catarina kollar, Geologisk vandring med Leif Johansson, 21 juli, Blommor eller fjärilar med Kill Persson, 14 juli, Ann kollar. Snorkling med Robert Almqvist, 28 juli Catarina kollar. Alla rapporterar vidare till Karin inför Vårbrevets författande.

3. Nästa möte 11 april kl. 19 hos Ann.

Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält, sekreterare