Styrelsemöte 8 februari 2016

Styrelsemöte in Steninge Natur och Miljöförening den 8 februari 2016.
Björn von Sydow, Cajsa Fransson, Anders Aili, Ann Jorneus Tenfält, Karin Janson, och Sören Mattson deltar på mötet hos Cajsa, som bjöd på storstilat semmelfika.

1. Bryggan till Stora Skär.
Karin visar illustrationen av den tänkta ombyggda bryggan ut till Stora Skär. Den är gjord av Robert Almquist, som även är dykare och har god kännedom om vattenförhållandena kring skäret och stranden.
Styrelsen beslutar att betala 4000 kr för illustrationen, som sätts upp på föreningens informationstavla vid stranden. En text som beskriver bryggprojektet bifogas bilden.
Karin berättar också att hon har sonderat bland olika namn som skulle kunna genomföra projektet och vi beslutar att undersöka flera och ta in offerter.
Styrelsen beslutar att utforma en insamling av medel för att genomföra bryggbygget.
2. Vattenkvaliteten i badviken.
Bo Ljunggren har skrivit till Laholmsbuktens VA och uppmärksammat att dagvatten svämmar över i Steninge och en del vatten förs vidare orenat ut i badviken. Bo har även bifogat Miljöföreningen som avsändare. Svar har inkommit från Laholmsbuktens VA som bekräftar att det skett ovanligt många bräddningar på ledningsnätet. Cajsa utses att hålla kontakten med Bo och följa utvecklingen av VAnätfrågan.
3. Vårens aktiviteter.
Strandstädningen den 1 maj är självklar, vilket även gäller Steningedagen den 6 juni. Vi diskuterar utformningen och hur engagemanget kan utvecklas. Röjning av sly behöver göras i början av sommaren och kommande insatser skall planeras och organiseras av Björn och Mats, med hjälp av Magnus Tenfält.
4. Nästa möte den 7 mars hålls hos Björn på Steninge Kustväg 47.

Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält, sekreterare