Styrelsemöte 10 januari 2016

Styrelsemöte Steninge Natur och Miljöförening
Söndag 10 januari 2016
Medverkande: Cajsa, Sören, Karin, Olof, Björn, Mats, Ann och Cina.

Vi behöver göra och tänka på att:
1. Vi behöver en illustration av bryggan, som skildrar vår vision av bryggan.
Namn på illustratörer kastas fram, bl a Kirsi Koste (Cina kontaktar) Andreas Kassel, Frida Sahl, Anna Kassel. Vi försöker få fram bilden inom en vecka.

2. I kontakt med kommunen ska vi trycka på att det är dagsturister som kommer till Steninge och att detta är ett utflyktsmål, intressant för kommunen.

3. Vi kontaktar verksamhetschefen på Teknik och Fritid, Sofia Varpman för möte i slutet av januari. Karin och Olof träffar henne.

4. Vi undersöker hur finansieringsplanen ser ut för de prioriterade stränderna.

5. Ordförande och kassör tecknar föreningens firma, för att senare bestämma vilka som ska komma åt föreningens konto.,

6. Kommande styrelsemöten:
Måndag 8 febr kl 19 hos Cajsa på Steninge Kustväg 5 A, bredvid Witts Keramik, Måndag 7 mars hos Björn på Steninge kustväg 47,
Måndag 11 april, hos Ann på Trastvägen 6,
Måndag 16 maj hos Mats Aili på Steninge Kustväg 46.

Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält, sekreterare