Bryggmöte 10 januari 2016

Bryggmötet i Steninge vandrarhem, söndagen den 10 januari 2016.
18 deltagare från flera föreningar i Steninge: församlingsrådet, samhällsföreningen, hembygdsföreningen, Skipås byalag, Skipås samfällighet, Steninge strands samfällighetsförening, Särdals tomtägarförening och Steninge Miljö och naturförening. Därutöver Bertil Bengtsson från Stugebo.

Tångtäkten från 1823 styr ägandet och det är alltså Steninge strands samfällighetsförening som äger stranden och piren ut till Stora Skär.

Synpunkter och kommentarer på mötet:
Kommunen vill inte ta ansvar för bryggdelen efter själva badbryggan.
Kommunen har valt att prioritera kommunens stränder under denna mandatperiod.
Björn von Sydow berättar att Miljöföreningen före årsskiftet hade ett sammanträffande med kommunala representanter för att undersöka kommunens intresse och manifestera föreningens engagemang att förbättra bryggan. Då framhöll kommunens representanter att det är viktigt att komma med ett förslag och förslag till medfinansiering.
Diskussion om hur en ny brygglösning skulle kunna se ut.
Flera framhåller behovet av betong och stora stenar. Man kan också bygga en tillfällig brygga som plockas in efter säsongen.
Det finns farliga strömmar i södra viken som måste tas hänsyn till.
Det har funnits utskjutande bryggor i svunnen tid.
Hänsyn krävs till is, starka vindar och höga kraftiga vågor.
Naturen har redan bestämt vad den vill och det märks var bryggan är hållbar.
Brygga av trä kommer inte att vara hållbar i långa loppet.
Tidigare förändringar av bryggan har förändrat naturen och flyttat sand, särskilt till norra viken.
Den del av bryggan, som har visat hållbarhet sedan cirka 15 år, är baserad på stora cementrör som släpper igenom vatten och vind.
Efter diskussion har vi kommit fram till att den bästa lösning är en:
Betongbrygga, armerad, med genomströmning, på rätt nivå. Inte bygga bort den naturliga miljön.
Vi får inte glömma vikten av handikappanpassningen och att det finns risker med att beträda bryggan, vilket är viktigt om kommunen ska vara med i projektet.
Vi bör undersöka hur prioriteringen av badstränderna ser ut rent finansiellt.
Det är viktigt att, redan när vi lägger fram förslaget om renovering av bryggan, lägger fram förslag om delfinansiering. Då är det lättare att få politikernas öra.
Samhällsföreningen skulle kunna söka EU-pengar från Lieder.
Man kan låta flera byggföretag komma med en offert om hur en brygga kan konstrueras.
Ett skrivelse till kommunen bör innehålla ett konkret förslag, baserat på konsults eller byggföretags förslag samt finansiering.
Vi bör även rikta oss med flera kommunala nämnder: inte bara Teknik och Fritid utan även Destination Halmstad, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kulturnämnden.
En webbplats där vi redovisar vad vi gör och hur långt vi har kommit.
Kontakta verksamhetschefen på Teknik och Fritid redan nu och redovisa våra visioner.
Uppvakta kommunens politiker så snart som möjligt.
Kontakta lämpliga experter och sakkunniga i närområdet.
Uppskattning av finansiering av projektet: runt miljonen. Miljöföreningen kan bidra med pengar, vissa näringsidkare också och därutöver bör vi kunna få privatpersoner att donera en summa.
Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält
Sekreterare Steninge Natur och Miljöförening