Styrelsemöte 16 november 2015

Miljöföreningens styrelsemöte 16 nov 2015 hos Catharina på Vandrarhemmet.
Närvarande: Karin, Anna-Karin, Ann, Mats, Sören, Catharina, Björn, Olov, Kajsa,
Gäster Bertil Bengtsson (Steninge strand-expert) samt Yngve Kihlberg.

1. Karin hälsar alla välkomna och meddelar att kvällens möte handlar om stranden och piren vid Steninge strand.
Bertil ger en historieskildring av piren och dess utveckling. Han berättar också om förutsättningarna att skapa en säker pir, men också för en god genomströmning av vatten.
Vi diskuterar på vilken nivå som piren skall repareras, men också hur säkerheten skall se ut.
Karin delar ut delägarförteckningen som rör den samfällda tångtäkten vid Steninge strand, vilket också visar vilka som är formella ägare till stranden.
Vi resonerar om hur en finansiering skulle kunna se ut och om att göra en beräkning av ett tänkbart renoveringsprojekt, för att sedan skickas in till Halmstads kommun.
Rådet från ansvariga i kommunen är att lansera konkreta förslag på en renovering och hur föreningen skulle kunna bistå med kroppskrafter och finansiella medel, samt exempel på andra intressenter i Steninge. Därefter bör vi sammanställa vi en skrivelse som undertecknas av dessa intressenter. Om detta förslag kommer in senast i början av januari kan kommunen behandla förslaget.
Vi delar upp ansvaret för olika relevanta föreningar att kontakta: Särdals stugägareförening (Björn), Steninge vägförening (Catarina) Skäpparps vägförening (AnnaKarin), Båtmansvägens samfällighetsförening (Olov), Skipås samfällighetsförening (Kajsa),Steninge samhällsförening (Kajsa), Företagarna i Steninge Davidssons (Kajsa), Harplinge Steninge Församling (Sören), Stugebo (Karin), Minigolfbanan Ann, Föräldraföreningen Olov, Steningegården China, Göstas Café Olov, Vandarhemmet, Rosenlund (Catarina), Tångsamfälligheten (Sören), Harplinge Hembygdsförening (Sören), med flera föreningar.
Björn skriver ett första kort brev till kommunens Teknik och Fritid, med kopia till alla i nämnden.
Beslutar om Bryggmöte söndag 10 januari kl 14 med samtliga föreningar.
Det skall föregås av ett utarbetat förslag med bilder och konkreta lösningar, som tas fram av styrelsen genom rundskrivelse via mail. Därefter, samma eftermiddag, har vi styrelsemöte.

2. Catarina meddelar till vår glädje att Steninge Miljöförening har blivit godkända som sektion inom Korpen och Sv. Friidrottsförbundet.

3. Nästa styrelsemöte 10 januari, efter bryggmötet.

Vid paddpennan
Ann Jorneus Tenfält
Sekreterare