Styrelsemöte 10 mars 2015

Steninge Miljöförenings Styrelsemöte 10 mars 2015
Karin, Mats. Anders, Olof, Eva-Karin. Björn, Fredrik, Ann och Sören.

1. Sommarens begivenheter.
Anders kollar lämplig guide och tid till Geologisk vandring. Beslutar att fortsätta vandringarna på torsdagar i sommar.
Beslutar att Torpvandring och Geologisk vandring ska ske före den 20 juli samt fjärilsexkursion senare på sommaren.
Den 6 juni firas Steningedagen. Beslutar att Miljöföreningen arrangerar en loppis och en tårttävling, som Karin ansvarar för, samt en Tipspromenad. Beslutar att till nästa möte ska varje styrelsemedlem bidra med minst en, icke googlebar, fråga.
Strandstädning 1 maj ansvarar Anders och Björn för och även för annonseringen. Fredrik är fortfarande ansvarig för att greja en trottoarpratare för annonsering av föreningens arrangemang utmed vägen.
Midsommarfirandets förberedelser, med gräsklippning och stångleverans samt blommor och björkris, ansvarar Björn och Fredrik för. I ansvaret ingår även affischering och present till musikerna. Karin kontaktar Hambes et consortes.
2. Vårbrevet. Nästa möte hålls hos Eva-Karin måndag 13 april kl 19 och då har Karin skrivit föreningens vårbrev, som vi behandlar och postdistribuerar på mötet.
3. Årsmöte tisdagen 11 augusti kl 19. Lokal Vandrarhemmet alternativt Sockenstugan. Till nästa möte lämnas förslag om miljöpristagare och föreläsare till årsmötet. Christel Cederberg är ett förslag till föreläsare.
4. Dagvattenledningen förbi Göstas Café. Anders och Bertil undersöker om Trafikverket eller Laholmsbuktens VA kan göra något åt ledningsfrågan/förlängning av rör för att få bort det vattensjuka och stinkande området nere vid stranden. Karin skriver till Laholmsbuktens VA.
Fredrik kontaktar Peter Feuerbach för att bjuda in honom till nästa styrelsemöte för att prata om hur problemet kan lösas.
5. Kattegattledens sträckning genom Steninge har Mats koll på. Sträckningen kommer att presenteras i Trafikverkets lokal på Bredgatan i Halmstad i mitten av april.
6. Övriga frågor.
*Harplinge Hembygdsförening vill dokumentera verksamheter, händelser och förändringar i Harplinge och Steningebygden. Christer Hansson har tagit kontakt med Sören för att uppmana föreningen att delta med bidrag till nästa hembygdsbok. Anders kontaktar Christer Hansson.
*Sänkt hastighet genom Steninge till 50 km/h. Mats har skrivit en insändare som framför föreningens glädje över kommunens hastighetsbeslut. Beslutar att skicka insändaren till Hallandsposten.
*Ungas närvaro i föreningen. Karin framför tanken att de ungas närvaro och intresse för Steninge och föreningen ska lyftas i styrelsen.
Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält