Styrelsemöte 20 juni 2016

Styrelsemöte Steninge Natur & Miljöförening, måndagen den 20 juni 2016.
Deltagare: Karin, Cajsa, Catarina, Björn, Eva-Karin, Mats och Ann.

1. MIDSOMMARFIRANDET. Karin rapporterar att fem musiker och lekledare deltar och högtalare lånas från Haverdals byskola. Beslutas att Midsommarstångens kransar kläs på förmiddagen, efter det gemensamma badet kl 10.00. Cina och Cajsa fixar matmässiga presenter till musiker.

2. ÅRSMÖTET 9 augusti på Sockenstugan planeras. Beslutas att Karin bokar Sockenstugan och vidtalar Bengt Eriksson som mötesordförande. Tårta kommer att serveras vid årsmötet och Cajsa kontaktar Gräddhyllan. Ann ansvarar för annonsering i HP till årsmötet.

3. BRYGGAN. Björn redovisar alla kontakter med byggare, kommun och bidragsgivare. Kommunens Teknik och Fritid är berett att bidra med 100 000 kronor, men vill samtidigt klarlägga ansvarsfrågan. En annan och välvillig finansiär kan vara Länsstyrelsen, som kan bidraga med pengar från landsbygdsprogrammet, där beslutsdatum är den 15 september. Det kräver att vi har en entreprenör som kan åta sig byggnationen och vi inväntar offerter från tre byggföretag. Det krävs också att föreningen har ett banklånelöfte, för att kunna betala fakturan för bygget innan bidragspengarna betalas ut, vilket kräver borgenärer. Senast den 1 juli anmäler styrelsemedlemmarna till Björn om de är beredda att gå i borgen för lånet. Ansvarsfrågan vad gäller bryggan ut till Stora Skär måste utredas, både vad gäller underhåll och eventuella olyckor. Juridiskt ägs bryggan av Tångsamfälligheten och det kräver att Miljöföreningen upprättar ett avtal om hur ansvaret ska se ut. Björn checkar vad som krävs för att få många bidragspoäng vid ansökan till Landsbygdsprogrammet. Styrelsen diskuterar också olika möjligheter att samla in pengar från medlemmarna. Finansiell fadderverksamhet för bryggan är ett starkt förslag.

4. NÄSTA MÖTE blir årsmötet den 9 augusti.

5. Ordföranden tackade Cajsa för kvällens rika förplägnad, som avslutades med jordgubbstårta!

Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält, sekreterare