Styrelsemöte 16 maj 2016

Styrelsemöte Steninge Natur & Miljöförening.
Måndagen den 16 maj 2016 hemma hos Mats.
Medverkande: Catharina, Mats, Björn, Eva-Lena, Olov, Fredrik, Sören, Ann, Kajsa och Karin.
1. Avlopp och dagvatten i Steninge. Bosse Ljungberg har under de senaste åren haft fortlöpande kontakter med Laholmsbuktens VA angående avloppssystemet och dagvattnet.
Bosse visar statistik och berättar om sina rön.
Stort antal breddningar av avloppssystemet i Busör de senaste åren och breddningarna har ökat. Behandlar avloppsvatten från 6400 personer. Från Busör går ledningen med renat avloppsvatten ut 1000 meter i havet på tio meters djup. Men detta vatten stiger därefter till ytan och förs med strömmar mot Steninge strand.
De tre pumpar som finns i Steninge har haft flest breddningar av alla pumpstationer som servar reningsverket. Klapperbäcken breddas alltför ofta.
Det har tagit mycket lång tid för Laholmsbuktens VA att reagera.
Problemet är störst vintertid och Steninge har ett litet jordlager, vilket inte kan ta emot så mycket vatten, vilket gör att Steninge drabbas extra mycket.
Kapacitetsutredning av Busör ska göras under innevarande år. De enskilda pumpstationerna ska mätas för att se om/hur inflödet är större än vad rören klarar av.
Reningsverket i Busör släpper ut 13 ton kväve om året, vilket ger mer tång än normalt.
Badvattenkvaliteten i Steninge har dåliga värden de senaste åren, värde 1 och 2 vid flera tillfällen, och med kolibakterier.
Kolibakterierna är indikationer på att det finns avloppsvattenrester i vattnet.
Två skilda kommunala förvaltningar berörs av badvattenkvaliteten, men ingen verkar vilja ta fullt ansvar.
Man börjar mäta flöden vid pumpstationerna och mäta inflödet av dagvatten.
Kommunen är sin egen tillsynsmyndighet, dvs miljö och hälsoskyddsnämnden när det gäller avloppsverksamheten.
Bosse kommer att ha fortsatta kontakter med Laholmsbuktens VA.
De personer som arbetar vid reningsverket i Busör har varit positiva och uppskattande över att vi/Bosse uppmärksammar problemen med breddningarna.
Halmstads kommun utreder problemet med underdimensioneringen av dagvattenledningar.

2. Steningedagen. Kajsa ansvarar. Planen är att flagghissningen inleds på Vandrarhemmets gräsmatta på morgonen kl 9.00 och barnkören medverkar. Steninge Sagostig invigs och vandringen passerar tre kända platser; Stora Skär, Trollstenen och Höjestenen. Kent Hultqvist har skrivit berättelser inspirerat av Alf Hambes Molomvärld och berättelserna är inlästa för barnen att lyssna på. Det ska genomföras förberedelser till Karneval med maskmålning och instrumenttillverkning, hållas gitarrskola och tårtkalas. Hantverkare från Steninge deltar.

3. Badstegen. är uppsatt på Stora skär, efter omfattande reparation och nykonstruktion.
Beslutas att Bertil och smeden Bengt, som står bakom insatsen, bjuds på Göstas som tack för hjälpen och för besväret.

4. Fästet för midsommarstången kräver ny konstruktion som nu är gjord av Anders Kinch och arbetet ska nu genomföras.

5. Bryggan/pirens finansiering. Björn har sonderat olika stödformer för att kunna genomföra reparationen av bryggan/piren i Steninge strand. Han har lagt ned mycket tid, kontaktat myndigheter, förvaltningar, byggföretag och banker, vilket lett till flera möjligheter att förverkliga projektet.

6. Slyröjning. Genomförs på strandängen den 18 juni. Björn och Magnus Tenfält ansvarar.

7. Midsommarfirandet. Björn, Sören och Anders Kinch ansvarar för lövandet av midsommarstången. Karin kollar PAsystem för musiken. Olov kollar lämpliga personer för dansen kring stången. Ann kontaktar Alf och Ulla. Annonsering Olov.

8. Hemsidan. Steninge.info. Vi behöver en webbmaster.

9. Nästa möte. Hålls måndag 20 juni kl. 19 hos Kajsa.

Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält