Vårbrev 2016

Steninge den 10 april 2016

Kära Steningebor!

Det här året har vi kavlat upp ärmarna och verkligen tagit tag i den uppgift vi fick med oss från årsmötet – att verka för en förbättrad brygga ut till Storaskär. Det har varit, och är, den mest omfattande punkten på alla våra möten. Stundom har vi känt att nu, nu kommer vi någon vart, nu tar vi ett steg framåt, för att sedan förstå att vi måste vila i steget. Det är svårare och tar längre tid än vad vi önskar, tror och vill! Det är tider av frustration och stunder av tillförsikt.

Vi har valt att använda begreppet ”Bryggan” utifrån det historiska namnet på förbindelsen ut till Storaskär. Många menar att det egentligen är en pir, må så vara – vi kallar den för Bryggan! Bifogat brevet finner ni en bild. Den är utgångspunkt för vårt arbete med Bryggan. Bilden finns också på vår anslagstavla vid Göstas samt på vår hemsida www.steninge.info tillsammans med ett brev som förklarar tankarna med Bryggan, läs gärna där! Märk att bilden visar Bryggan i ett ovanperspektiv för att förtydliga utformningen. För det mänskliga ögat, ca 1,6 m ovan mark är Bryggan betydligt mindre iögonfallande. Åsikterna och synpunkterna är många, de allra flesta är mycket positiva. Har du synpunkter och energi att arbeta vidare med dem? Då blir vi glada om du kontaktar valberedningen så att du kan få en plats i styrelsen kommande verksamhetsår.

Vi har haft kontakter med kommunen och länsstyrelsen, lokala föreningar och samfälligheter samt tångtäktsamfälligheten som äger marken. I januari bjöd vi in till ett möte med representanter för dessa och tillsammans tittade på bryggan, diskuterade hur vi skulle gå vidare och tog fram ett gemensamt förslag på hur Bryggan skulle kunna se ut. Det är den bilden vi skickar med idag. I dagsläget har vi fått okey från Länsstyrelsen, kommunen är tveksam till att hjälpa oss ekonomiskt (de säger nej, men vi har inte gett upp än) och vi har begärt, och väntar in, kostnadsförslag från fem aktörer. Vi är på god väg!

 

Det är mycket som händer i Steninge!

Vårens aktiviteter startar som vanligt med Strandstädning den 1 maj. Ta tillfället i akt och tillbringa någon timme i gott sällskap medan vi hjälps åt att göra stranden och strandängarna sommarfina. Därefter är det fika på vandrarhemmet för alla som hjälpts åt!

Den 6 juni är det Steningedagen! Då händer det många olika saker i byn och många är engagerade. Vi startar dagen med att hissa flaggan och sjunga, sedan kan vi äta en närodlad frukost tillsammans. Efter detta blir det bland annat invigning av Steninge sagostig, krabbfiske och tårttävling!! Mer om dagens innehåll finner ni senare på anslagstavlan och på hemsidan www.steninge.info .

Vi behöver röja på Midsommarängen! Den 18 juni träffas vi där för att snygga till inför midsommar och göra plast på strandängen! Sedan blir det som traditionen bjuder – En underbar Midsommarafton med dans, sång och fika i gröngräset!

Fler aktiviteter finns i ”kom-ihåg-listan” på nästa sida!

 

 

Söndag 1 maj

kl 10-12

Strandstädning

Säckar delas ut vid Göstas parkering

Fyllda säckar lämnas vid kustvägen eller på midsommarängen
Måndag 6 juni hela dagen Steningedagen Mer info anslås senare
Lördag 18 juni

kl 10-12

Slyröjning på midsommarängen Tag gärna med grensax eller röjsåg
Fredag 24 juni

kl 15.00

Midsommarfest på strandängen Musik och dans vid  midsommar-stången.  Tag gärna med blommor.
Torsdag 7 juli

kl 18.30

Besök på Steninge glashytta Magnus Andersson berättar om hyttan och glasblåsning
Torsdag 4 augusti 18.30 Geologisk vandring i Stensjö Samling vid Stensjöstrands parkering.

Vandringen leds av Leif Johansson.

Tisdag 9 augusti kl 19.00 Föreningens årsmöte Efter mötet föredrag av Christian Otto om fisk och fiske i Särdal.

 

 

Vi vill också passa på att informera om Länsstyrelsens aktiviteter i Steninge!

Lördag 23 juli kl 14: Grisig tång och slick bland alger vid Steningekusten, en kulinarisk och strandnära vandring. Samling vid Göstas parkering.

Söndag 25 september kl 14: Hugget i sten. Vandring i Skipås naturreservat bland kulturhistoriska lämningar från stenhuggeriperioden. Samling vid reservatets parkering. Tag med fika.

Medlemsavgiften är fortfarande 75 kr, eller 150 kr för hela familjen Vi har bifogat ett inbetalningskort, men det går så klart lika bra att betala över nätet. Kom ihåg att ange namn och adress så att vi kan nå dig och så vi vet att du är medlem). Vi är idag drygt 300 medlemmar.

När vi vet vilka kostnader som Bryggan medför kommer vi eventuellt att höra av oss om bidrag enligt förslag vid årsmötet 2015.

 

 

Med förhoppning om en härlig vår och sommar!

Karin Janson

Ordf. Steninge Natur och Miljöförening