Styrelsemöte 28 november 2016

Styrelsemöte Steninge Natur och Miljöförening 28 november 2016

 

Deltagare: Björn von Sydow, Cajsa Fransson, Ann Jorneus Tenfält, Olof Andreasson, Karin Janson, Sören Matsson, Mats Aili, Linn Ekberg, EvaKarin Nilsdotter, alltså hela styrelsen.

 

Mötet föregicks av ett kort firande och en skål i glöggchampagne för den framgångsrika insamlingen och Länsstyrelsens beslut att ge 330 000 kr från landsbygdsprogrammet till den aktuella bryggrenoveringen.

 

 1. Jullunk och julpyssel. Vandrarhemmet arrangerar tillsammans med Miljöföreningen ett julmys lördagen den 17 december. C11ajsa, Karin, Olov och Linn deltar och ansvarar för pysslet.

 

 2. Bryggrenoveringen. Björn konstaterar att en anläggning i havet, under vissa omständigheter, kräver en anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet.  Det kommer att ta åtta veckor att handlägga en sådan anmälan. Styrelsen beslutar att Björn stämmer av ansökan med Jonab och sedan skickar in den till Länsstyrelsen.

 

 3. Anbud att renovera bryggan. Anbudsgivaren Jonab har informerats om Länsstyrelsens finansieringsbeslut. Jonab föreföll inte vara överförtjust över beskedet, eftersom företaget har mycket att göra. Vi har för närvarande inget besked om när Jonab kan sätta grävskopan i arbete.

 Vi behöver få hjälp att bedöma och granska kvaliteten och slutbesiktiga utfört arbete och Björn har fått kontakt med kvalitetskonsulten Sivert Hyllsjö, som har presenterat ett besiktningsförslag som omfattar 60 timmar.

 Styrelsen beslutar att Björn tar kontakt med Jonab för att få till stånd till möte med föreningens byggnadsgrupp, dvs Eva-Karin, Mats och Björn.

 Björn meddelar Sivert att vi, i princip, är positiva, men vill först ha ett möte med Jonab innan vi beslutar om besiktningsperson.

 Björn pratar med Sofia Varpman på Länsstyrelsen för att försöka få hjälp med hur ett avtal med byggentreprenören bör upprättas.

 

 4. Juldonation. Insamlingsgruppen, dvs Linn, Cajsa och Ann, utformar gåvobrev, som läggs som en pdf-fil på hemsidan.

 

 5. Inglasade anslagstavlan. Linn har kontaktat ansvarig på fastighetskontoret, som kommer att byta ut tavlan och ersätta den med en dito som går att öppna.

 

 6. Nästa möte 9 januari hos Ann på Trastvägen 6.

 

 7. Fikatack. Ordföranden tackar Cajsa för det kreativa och välsmakande adventsfikat som styrelsen fick ta del av. 

 

 Vid pennan

 Ann Jorneus Tenfält, sekreterare