Medlemskap

Medlem,

blir du genom att betala in 100 kronor för enskild medlem och

200 kronor för hela familjen

till vårt bankgironummer 5137-1136

Glöm inte att ange namn och adress (gärna även din e-postadress)

Välkommen till

Steninge Natur- och Miljöförening

Org. nr 802448-6469