Medlemskap

Medlem,

blir du genom att betala in 100 kronor eller

200 kronor för hela familjen

till vårt postgironummer 9 50 20-4

Glöm inte att ange namn och adress (gärna även din e-postadress)

Välkommen till

Steninge Natur- och Miljöförening

Org. nr 802448-6469