månadsarkiv: oktober 2017

Bryggmöte

Söndagen den 8/10 samlades medlemmar och intresserade på vandrarhemmet och diskuterade hur de resterande medlen av bryggfonden ska användas. Utifrån de önskemål som förmedlades på bryggmötet i juni så bildades det ett antal arbetsgrupper:
Lek- och upplevelsemiljöer
Sittplatser
Tång och dagvatten
Bastu
Snorkelled

Grupperna ska utarbeta ett första förslag och lägga fram en budget för densamma på bryggfondsmötet som är planerat den 19/11.

Underhållsfond sköts av styrelsen.