månadsarkiv: augusti 2017

Årsmöte

Årsmöte i Steninge Natur- och Miljöförening
äger rum torsdag 10 augusti kl 19
i sockenstugan vid Steninge kyrka.
Efter årsmötet berättar
Inga Linden Nilsson i kyrkan om
Steninge kyrkas altartavla
och predikstol.