månadsarkiv: februari 2016

Nu påbörjas arbetet med ny brygga ut till Storaskär

Bryggan                               

Vid Steninge natur och miljöförenings årsmöte augusti 2015 fick styrelsen uppdraget att verka för en ny brygga ut till Storaskär. Nu är den både trasig och riktigt farlig.

Bryggans första del, fram till badstegen i norra viken, erkänner Halmstad kommun sitt ansvar för, resterande del av bryggan är i dagsläget vår angelägenhet. Verksamhetschef på Teknik och fritidsförvaltningen uttrycker inget stöd för våra ambitioner angående fortsättningen av bryggan ut till Storaskär.

Styrelsen har tillsammans med ett flertal andra lokala föreningar och samfälligheter (10/1 2016) diskuterat bryggans restaurering, utseende, konstruktion och finansiering. Den bild vi presenterar här är ett resultat av vinterns samarbete och diskussioner. För att förverkliga bryggan kommer styrelsen att organisera en insamling, detta sker när upphandling och alla tillstånd är klara.

Bryggan ut till Storaskär ska fungera som en gångväg, det är en smalare brygga för att bättre smälta in i miljön. Bryggan ska förses med tre mötesplatser där man kan stanna upp utan att vara i vägen. Vid mötesplatserna finns det också möjlighet att ta sig upp och ner i vattnet i södra viken. Bryggans bredd blir drygt en meter, därutöver tillkommer de stenblock som kantar bryggan. Bryggan kommer att byggas/gjutas i armerad betong, -vi är rörande överens om att det inte är det snyggaste alternativet men det är en konstruktion som kan göras hållbar och den är ekonomiskt försvarbar.

Den konstruktion som visat sig klara även de kraftiga stormvindarna är den delen av bryggan som vilar på en grund av liggande betongrör. Den nya bryggan kommer därför också att ha liknande liggande betongrör vid några ställen.

Den nya bryggan svänger av åt norr och slutar vid en högre punkt på Storaskär, det är för att bryggan därigenom ligger mer i lä och ska klara hårda vindar bättre. Dessutom är det lättare att ta sig vidare upp på klipporna därifrån.

Vi ser med tillförsikt fram emot en väl fungerande brygga till glädje för många! Har Ni några frågor och funderingar angående bryggan är ny varmt välkomna att kontakta styrelsen!

Steninge i februari 2016.

Styrelsen för Steninge natur och miljöförening.