Detta är Steninge Natur- och Miljöförenings webbplats. Tyvärr har denna sida inte uppdaterats på en tid på grund av att webbansvarig styrelseledamot saknas. Vi hoppas att sidan åter kan underhållas från hösten 2020.

Föreningens årsmöte hålls tisdagen 11 augusti 2020 klockan 18:30. I dessa Coronatider äger mötet rum på midsommarängen och med iakttagande av avstånd. Inget fika eller annan servering kommer att erbjudas.

Dagordning för mötet framgår av föreningens stadgar som återfinns här.